SULTANAH - Qassim University

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, and King Saud University in Qassim into Qassim University. Girls' colleges in Qassim, as well as the Teachers College in Ar-Rass, were also merged into Qassim University. The University's main campus is in the middle of Qassim, near Qassim Regional Airport. It is built on an area of 7.8 million square meters. Several colleges of the University are also spread across the region with separate buildings.

DOST inşaat - ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

Sağlık bakanlığının kamu özel ortaklığı modeli ile Türkiye’nin birçok şehrinde gerçekleştirdiği tam teşekküllü hastanelerden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi, 333.000 m2 alan üzerinde inşaa edilmekte olup toplam 1081 yatağa sahiptir. Proje kapsamında 200 Kişi Kapasiteli Çok Amaçlı Konferans Salonun Mimari Akustik, Tasarım ve Uygulamaları başarıyla teslim edilmiştir.

PROJE TASARIM

Proje Uygulama aşamasından önce, farklı araç ve donanımlar kullanılarak bilgisayar destekli dijital ortamlarda Proje Tasarımının gerçekleştirilmesi sürecidir. 2B ve 3B olarak yapılacak olan çalışmalarda, arzu edilen konseptin ortaya çıkması ve mimari normların en iyi şekilde ön görülmesi hedeflenmektedir. alternatifli konsept sunumları gerçekleştirilebilmektedir.

PROJE DANIŞMANLIK

Yatırımcı tarafından yapımı ön görülen uygulamanın; farklı disiplinler bazında değerlendirilmesi ve değerlendirmelerin raporlanması sürecidir. Bu süreçte, Yapı inşaa edilmeden önce ve inşaat aşamasında yatırımcının sağlıklı bilgi ve enformasyon sahibi olması hedeflenmektedir. Bu sayede Projede yatırımcının arzu ettiği sonuca en yakın neticenin elde edilmesi sağlanır.

PROJE UYGULAMA

Proje Uygulama esnasında, tasarımı gerçekleşen projenin ön görülen standartlarda ve neticede çıkması için uygulamanın sahada takip sürecidir. Belirlenen konsept ve onaylanan projenin uygulanması esnasında meydana gelebilecek aksaklıkların engellenmesi, en iyi neticenin ortaya çıkması ve bütçeninde ön görüldüğü şekilde gerçekleşmesi hedeflenmektedir.